Kurzy potápění

Nabízíme různé druhy kurzů potápění v systému PADI. Řádným ukončením kurzu získáte certifikaci v systému PADI.

Nabízíme tyto typy kurzů:

 

Kurzy obsahují vždy teoretickou část a část praktického výcviku. Teoretickou část můžete nastudovat online studiem na internetu nebo ve výukové části potápěčské základny. Součástí kurzu je vždy studijní materiál teoretické části a praktický výcvik od instruktora. Pro řádné ukončení kurzu musíte složit zkoušku jak z teoretické, tak praktické části. Po úspěšném absolvování kurzu a složení zkoušek Vám bude vystaven průkaz potápěče s licenčním číslem, evidovaným v celosvětovém systému PADI.

Kurzy jsou členěny pro začátečníky a pokročilé potápěče.

Nahoru

Scuba diver kurz

Scuba diver kurz je základním potápěčským kurzem, který je zakončen certifikací a umožňuje zahájit potápění začátečníkům s omezením pro ponory.Naučíte se základní principy pro potápění, kurz se skládá z teoretické části a praktického výcviku a jeho výhodou je časová nenáročnost, neboť kurz můžete složit ve 2 dnech (první den teorie, druhý den praktický výcvik).

Tento kurz je dobrým začátkem i pro děti, které mohou získat v tomto kurzu certifikaci pro Junior Scuba diver (od 10 let věku) nebo Scuba diver (od 15 let věku). Absolvováním tohoto kurzu získáte potápěčskou licenci s omezenými podmínkami (omezení hloubky ponoru maximálně do hloubky 12 m, dohledem divemastera při každém ponoru). Rozšířením tohoto kurzu můžete pomocí kurzu Open water diver (OWD), čímž získáte potápěčskou licenci bez omezujících podmínek při ponorech.

Nahoru

Open water diver kurz (OWD)

Základní kurz pro potápění v systému PADI je Open water diver (OWD), po kterém získáte certifikát opravňující Vás k potápění na otevřených vodách do hloubky 18 metrů po celém světě. Kurz mohou absolvovat i děti už od věku 10 let (s hloubkovým omezením do 12 metrů). Během kurzu projdete školením použití potápěčské výstroje a získáte potřebné dovednosti pro bezpečné potápění pod vodou.

Trvání kurzu: 4 dny

Kurz se skládá ze třech modulů: výuka teorie, nácvik v chráněné vodě, ponory na otevřené vodě.

Výuka teorie: Účastník kurzu OWD shlédne instruktážní film, popisující nezbytné znalosti a ukazující dovednosti potřebné pro potápění. Dále je třeba prostudovat příručku ke kurzu OWD. Poté jsou společně s instruktorem probírány a ověřovány získané vědomosti. Teoretická část kurzu je zakončena testem.

Praktický výcvik začíná v uzavřené vodě - bazénu a mělké klidné vodě základními dovednosti a návyky potřebné pro potápění. Účastník se naučí sestavit a obsluhovat potápěčskou výstroj, dále projde výcvikem, který mu umožní nabýt dovednosti pro bezpečné potápění. Z prováděných cviků zmiňujeme například: očištění masky pod vodou bez nutnosti vynoření se, kontrola vztlaku a také nácvik toho, jak se zachovat v různých havarijních situacích.

Další částí kurzu je výcvik na otevřené vodě, to znamená, že účastník absolvuje ponory, které se konají v moři.

Nahoru

Advanced open water diver kurz(AOWD)

Kurz Advanced open water diver (AOWD) je navazujicí, nadstavbový kurz k základnímu kurzu pro potápění - Open water diver (OWD). Prohlubuje znalosti a poznatky, nutné pro potápění, je orientován zejména na navigaci pod vodou, hloubkové ponory, problematiku proudů, noční ponory, apod.

Kurz je možné absolvovat ve velmi krátké době, dvou dnů, opět je možné využít internetové studium, tzv. eLearning a složit odpovídající zkoušku, absolvovat 5 zkušebních ponorů. Tento kurz je možné složit od 12 let věku.

Nahoru

Rescue kurz

Dalším, náročnějším ale zajímavým kurzem je Rescue Diver, který vás naučí, jak se postarat o potápěče v problémové situaci. Kurz je možné absolvovat od věku 15 let.

Stres je hlavní původce situací, které vyžadují záchranu, a nehod při potápění. V tomto kurzu se naučíte nehodám předcházet a zároveň problémy zvládat, pokud již nastanou. Tento program zahrnuje předcházení, rozpoznání a řešení problémů na hladině i pod vodou. Naučíte se efektivně pomoci potápěči, který je v nouzi, aniž byste ohrozili sami sebe. Kurz obvykle trvá tři až pět dnů, během kterých absolvujete teoretickou výuku i výuku ve vodě. Jako podmínku pro získání certifikace musíte mít platnou certifikaci První pomoci a resuscitace - CPR & First Aid.

Nahoru

Emergency first responder kurz

Tento kurz je velmi speciální a cílem je naučit při potápění záchranu ostatních v okamžicích nouze.

Kurz je možné složit v jednom dni, skládá se z teoretické části a praktického výcviku. Cílem kurzu je osvojit si pravidla první pomoci (First Aid) a záchrany života (CPR). Po absolvování kurzu a úspěšném složením zkoušek obdrží účastník certifikát.

Nahoru

Divemaster kurz

Divemaster kurz je prvnim kurzem pro profesionální potápěče. Podmínkou je věk 18 let, certifikát z kurzu Rescue a Emergency first responder, ne starší než jeden rok a absolvování minimálně 60 ponorů. Kurz se skládá z teoretické i praktické části a trvání kurzu je 14 dní.

Po získání certifikace se stává účastník profesionálním průvodcem potápění.

Nahoru

 

Přidat komentář

Přehled komentářů

 • potápění

  30. 4. 2020 21:15:56 | DonLabuznik

  Taky jsem nedávno absolvoval kurz potápění u https://potapeni.seawolf.cz/ a byl to vážně super zážitek a zkušenost. KDyž teď pojedu někam k moři, tak už budu přesně vědět co dělat a určitě si to užiju ještě víc, než kdybych se měl potápění učit přímo na místě.

  Odpovědět

 • potapet

  29. 4. 2020 22:10:20 | DonLabuznik

  super

  Odpovědět